საფასური

ჩვეულებრივი, დაუმოწმებელი თარგმანი ქართულიდან პოლონურზე და პოლონურიდან ქართულზე:

70 ზლოტი ნეტო / 1600 სიმბოლო.

დამოწმებული თარგმანი ქართულიდან პოლონურზე და პოლონურიდან ქართულზე:

92 ზლოტი ნეტო / 1125 სიმბოლო.

ოფიციალური დოკუმენტების თარგმნის ფასების სია:

დოკუმენტი
ფასი

მართვის მოწმობა

120 ზლოტი ნეტო

დაბადების მოწმობა

120 ზლოტი ნეტო

ქორწინების მოწმობა

120 ზლოტი ნეტო

სერთიფიკატი ნასამართლობის არარსებობის შესახებ

120 ზლოტი ნეტო

ზეპირი თარგმნის ფასების სია:

თარგმანი
ფასი

თანმიმდევრული თარგმნა

100 ზლოტი ნეტო საათში

სინქრონული თარგმნა

120 ზლოტი ნეტო საათში